Captivant, chiar și online!

​Din dorința de a oferi o noua abordare si perspectiva actului educațional din comunitatea educațională orădeană, Centrul de Educație Integrata ‘The Spot’, susținut de Asociatia Parteneriat Pentru Educatie (ADLO si companiile orădene), au initiat programe de educație integrată in diferite scoli sub diferite forme (programe sau abordarea orelor opționale de la clasă).

”Prin aceste programe am dorit să conectăm cunoștințele teoretice pe care elevii și le însușesc la scoală, atât cu partea practică a acestora cât si cu nevoile pieței muncii la nivel local, prin implicarea în actul educațional a trainerilor din companiile orădene, pentru a oferi elevilor experiența realității practice profesionale”, ne-a declarat directorul Centrului de Educație Integrată ‘The Spot’, prof. Mela Delia.

Proiectele vin în completarea temelor propuse de programele școlare din cadrul curriculei naționale atât ca suport cât și ca inovație la nivel educațional ,oferind o noua perspectivă sistemului educațional romanesc.

Astfel, la începutul anului școlar, clasele a V-a C și a V-a D, a Școlii Gimnaziale "Oltea Doamna" au demarat programul pilot in cadrul orelor de opțional: "De la elevul dibace, la inginerul iscusit", inițiat de Centrul de Tineret The Spot, cu susținerea companiei REINERT Kunststofftechnik SRL.

Acest program de educație integrată își propune inițierea elevilor din ciclul gimnazial în domeniul tehnologic, al industriei, punând bazele cunoașterii desenului tehnic in vederea orientării elevilor in cariera si pentru a le deschide noi perspective profesionale.

Domnul Octavian Petru, administratorul REINERT Kunststofftechnik SRL, a răspuns afirmativ solicitării noastre de implicare in acest program si astfel a reușit în cele două ore săptămânale aferente programei școlare pentru programul de opțional, utilizând materiale didactice moderne, să capteze interesul copiilor pentru secretele tehnologiilor și ale industriei .

Deși Pandemia de Covid a întrerupt desfășurarea programului conform planificării, cea care presupunea vizite "de lucru" ale micilor descoperitori în diferitele departamente ale companiei REINERT, prin Platforma Microsoft Teams, implementată de către conducerea Școlii Gimnaziale "Oltea Doamna", s-a reusit continuarea acestor ore de curs la nivel virtual ,facilitând continuarea activităților proiectului și în această perioadă. Ca niște viitori posibili ingineri, folosind instrumente tehnologice, elevii au continuat să participe cu același interes la cursurile proiectului, chiar si online.

In cadrul orelor de curs aceștia beneficiază de vizite virtuale, descoperind diferite echipamente tehnologice, tehnologii de prelucrare a materialelor termoplastice, precum și dispozitive de măsură și verificare. Proiectul, apreciat atât de copii, cât și de părinți, se dorește unul care să continue și în anii următori, ajutând la pregătirea viitorilor profesioniști.