Rămân deschise porțile Școlii Profesionale Eurobusiness !

inscrierePe fondul crizei de specialiști in domeniul tehnic si de muncitori calificați, cu care se confrunta companiile locale, ia amploare si se promovează tot mai mult învățământul profesional tehnic si tehnologic.

In perioada 25 august 3 septembrie 2014 începe ultima sesiune de înscrieri pentru învățământul profesional.

La Colegiul Tehnic Constantin Brancuși se pot face înscrieri la următoarele calificări profesionale promovate in cadrul Școlii Profesionale Eurobusiness:

1. Domeniul Mecanica - nivel de calificare II
Specializarea Confecționer tâmplărie din aluminiu și mase plastice - 7 locuri

2. Domeniul Construcții, instalații si lucrări publice - nivel de calificare II
Specializările: - Zugrav, Ipsosar-Tapetar -9 locuri
- Zidar, Pietrar-Tencuitor - 9 locuri

3. Domeniul Protecția mediului
Specializarea Tehnician chimist - nivel de calificare III avansat, postliceal.

Dosarele de înscriere se pot depune la secretariatul Colegiului Tehnic C. Brancuși, informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon al școlii: 0359 405617