Despre Noi

Ce este învățământul profesional?

Elevi învață o meserie de actualitate
Mai multa practică de cât teorie
Practică în spații moderne și curate
Obținerea unei calificări imediate terminării studiilor


Date generale

Învățământ tehnic de stat
Durată: 3 ani
Nivel de calificare: nivelul 2
Limită de vârstă: 18 ani

Formare practică

Anul I de învățământ profesional:
40 % pregătire teoretică
60 % pregătire practică

Anul II de învățământ profesional:
25 % pregătire teoretică
75 % pregătire practică

Se va stabili împreună cu companiile modalitatea de realizare a practicii: săptămânal sau comasat.


Cadrul legal

Ordinul MECTS nr.3168 din 03.02.2012 privind organizarea și funcționarea învățământului profesional cu durata de 2 ani

Hotărârea Guvernului nr.1.062 din 30 octombrie 2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul professional

Hotărârea Guvernului nr.866 din 13 august 2008 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.844/2002 privind aprobarea nomenclatoarelor calificărilor profesionale pentru care se asigură pregătirea prin învățământul preuniversitar, precum și durata de școlarizare

Legea nr. 376 din 28 septembrie 2004 privind acordarea bursele private

Avantaje elevi

 • Bursă lunară
 • Transport spre și de la locul de practică
 • Echipament
 • Masă caldă pe durata practicii (în cadrul unor companii)
 • Posibilitate de angajare pe durata vacanței
 • Posibilitate de angajare ulterioară

 

Selecția elevilor la înscriere

 • Elevii vor opta la înscriere pentru compania de practică
 • Evaluarea elevilor prin teste de aptitudini
 • Selecția elevilor de către companie la înscriere

 

Parteneri

 • Primăria Municipiului Oradea
 • Inspectoratul Școlar Județean Bihor
 • Colegiul Tehnic "Traian Vuia" Oradea
 • SC Agenția de Dezvoltare Locală Oradea SA
 • Companii private


Companii partenere

 • CELESTICA
 • COMAU
 • CONNECTRONICS
 • FAIST
 • PLASTOR
 • PLEXUS
 • NIDEC
 • EBERSPAECHER
 • H. ESSERS

 

Specializări propuse pentru anul 2018-2019

 • operator la mașini cu comandă numerică - 28 de locuri
 • sculer matrițer - 28 locuri
 • electrician exploatare joasă tensiune - 28 locuri
 • electronist aparate și echipamente - 28 locuri
 • bucătar - 14 locuri

 

 • mecanic auto - 28 de locuri
 • tinichigiu vopsitor auto - 14 locuri
 • comerciant - vânzător - 14 locuri
 • mecanic auto limba maghiară - 14 locuri
 • tinichigiu vopsitor auto limba maghiară - 14 locuri
 • tâmplar universal - 14 locuri
 • confecționer produse textile - 14 locuri
 • frizer-coafor-manichiurist-pedichiurist limba maghiară - 14 locuri
 • lucrător hotelier limba maghiară - 14 locuri
 • bucătar - 14 locuri 


Finanțare

 • Salariile profesorilor: bugetul de stat
 • Cheltuielile cu întreținerea imobilelor, utilități: bugetul local
 • Îmbunătățirea bazei materiale existente la colegiul tehnic: compania privată
 • Cheltuieli cu bursa acordată elevilor:
  • 200 lei/elev/lună - MECTS prin Inspectoratul Școlar
  • 200 lei/elev/lună - compania privată partener (în baza unui contract de bursa privată semnat cu părinții elevului minor)